Relacje inwestorskie

Grupa kapitałowa

W skład grupy kapitałowej MedApp wchodzą spółki rozwijające nowoczesne technologie medyczne oparte na sztucznej inteligencji. Rozwiązania MedApp wychodzą naprzeciw wciąż rosnącym potrzebom lekarzy i pacjentów na dostęp do najnowszych narzędzi i bezpiecznej terapii.
MedApp Clinics Sp. z o.o.
MedApp Clinics to spółka, której celem jest tworzenie sieci nowoczesnych przychodni medycznych, zapewniających pacjentom kompleksową opiekę w ramach świadczeń: zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Kapitał zakładowy: 69 300 000,00 mln zł
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001033628
NIP: 8133897186
REGON: 525170684
Adres: Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów, Polska

MedApp AI Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności MedApp AI jest opracowywanie rozwiązań B+R, w szczególności algorytmicznych, obejmujących zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji (m.in. uczenie głębokie – ang. Deep Learning, przetwarzanie języka naturalnego – ang. Natural Language Processing) oraz przetwarzania i analizy obrazów medycznych – ang. Medical image processing and analysis). Wśród głównych obszarów prowadzonej działalności jest koncentracja na opracowywaniu rozwiązań algorytmicznych koniecznych do rozwoju produktów: CarnaLife Holo, CarnaLife System, CarnaLife Holo Radiotherapy. MedApp AI będzie świadczył również usługi w zakresie R&D wykorzystania sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym.
Kapitał zakładowy: 79 875 100,00 zł
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001037580
REGON: 525368239
NIP: 5170436199
Adres: al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, Polska
MedApp Radiotherapy Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności MedApp Radioterapy jest rozwój technologii i produktów dedykowanych dla potrzeb planowania, przeprowadzania i monitorowania leczenia radioterapeutycznego. W szczególności działalność będzie się opierać o wykorzystanie podejścia z zakresu sztucznej inteligencji w połączeniu z danymi obrazowymi pacjentów wykorzystywanymi podczas terapii.
Kapitał zakładowy: 53 682 000,00 zł
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001007467
REGON: 523892781
NIP: 6772487761
Adres: ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, Polska

Aktualności